Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Voorwaarden Rientjes

Kleigaten van Rientjes:
Op de Kleigaten van Rientjes mag alleen gevist worden met de vergunning van HSV Ons Genoegen.
Ook hier zijn bepaalde regels aan verbonden:

       0. Minimum leeftijd 18 jaar.
 1. Het is verboden om te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst, met uitzondering van de niet-bewoonde zuidzijde van het gehuurde, waar verhuurder nachtvissen toestaat. Dit is alleen toegestaan met een speciaal aanvullende geprinte nachtvistoestemming voor Rientjes.  
 1. Met name in woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. Vooral te hard afgestelde beetverklikkers zijn hier debet aan. Dergelijke overlastsituaties kunnen worden voorkomen door de beetverklikkers zachter af te stellen in. Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals die combinatie met het gebruik van een sounderbox. In de nacht draagt het geluid veel verder dan overdag. Ook kleine stemverheffingen kunnen ’s nachts al heel snel als hinderlijk worden ervaren.

 2. Het is verboden om voercampagnes te houden.

 3. Het is niet toegestaan langer dan 72 uur gebruik te maken van dezelfde visstek. Een opvolgende sessie is binnen 24 uur niet toegestaan.

 4. Tenten, paraplu's etc. mogen alleen groen zijn. Tevens dienen deze dermate geplaatst te worden zodat de doorgang op de paden niet gehinderd wordt. Tent of paraplu mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter.

 5. Gevlochten hoofdlijnen en voorslagen zijn verboden.

 6. Gebruik van leadcore, gevlochten voorslag, en andere leaders en voorslagen zijn toegestaan tot een lengte van 1 meter, mits de onderlijn (waaraan de haak is bevestigd) bij lijnbreuk vrij komt. In andere gevallen is gebruik van leadcore, gevlochten voorslag en andere leaders en voorslagen verboden.

 7. Bij het landen (binnenhalen en op het land neerleggen) van een karper, is het gebruik van een onthaakmat verplicht. Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de karper geen onnodig letsel oplopen bij het meten, wegen en fotograferen. De slijmlaag van de karper is zijn grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de karper bezwijken. Voorkom dit dus.

 8. Het is toegestaan om gebruik te maken van een kleine opblaasboot t.b.v. het onthaken van een vis, niet voor het uitvaren van de lijnen. Bij het vissen tegen de bosrand is het paraat hebben een boot zelfs verplicht!

 9. Het gebruik van markers is niet toegestaan.

 10. Het is verboden om onbewaakte hengels achterlaten, tijdens vissen (buiten een straal van maximaal 10m.)

 11. Per visser is het gebruik van max. 1kg voer per dag toegestaan.

 12. Het onbeheerd achterlaten van tent of paraplu is slechts gedurende maximaal 1 uur toegestaan

 13. Het gebruik van een bewaarzak is ’s nacht toegestaan, probeer dit echter zoveel mogelijk te beperken. Bewaar slechts één karper per bewaarzak. Een bewaarzak moet goed ‘verankerd’ zijn. De bewaarzak dient voorzien te zijn van een opvallende drijvende marker met voldoende lijn zodat bij het losraken van de bewaarzak deze terug gevonden kan worden. Het is verboden vis langere tijd te bewaren in een zogenaamde retainersling. Tevens dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak nimmer tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis namelijk zuurstof aan het water. Ook op zeer modderige bodems kunnen zeer zuurstofarme situaties ontstaan.

 14. Houd zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Er geldt bij Rientjes een Landschapsbeheer. Het snoeien van bomen en planten is dus verboden. Verstoor ook geen broedende vogels. Behandel ook andere vissoorten dan karper met liefde en respect. Laat ook geen afval achter op je visstek. Ruim ook afval op dat door anderen is achtergelaten. Als karpervisser val je op in je omgeving en wordt je snel verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek.

 15. De Gedragcode van Karper Sportvisserij Nederland is van toepassing.
  1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom.
  2. Veroorzaak geen overlast.
  3. Toon respect voor de natuur.
  4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
  5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
  6. Vis alleen met visveilige systemen.
  7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
  8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
  9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
  10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.  
 16. Vangsten dienen terug gemeld te worden op de vangstregistratie (http://hsvogregistratie.nl/vangst/invoer.php)
 17. Bij overtreding van de regels wordt de nacht pas ingenomen en een volgend jaar niet weer verstrekt.