Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor al onze bestuursleden is een VOG aangevraagd via het ministerie van veiligheid en justitie.
En voor alle vrijwilligers welke actief zijn met jeugd is een geldige VOG verklaring een harde eis.
Via het bestuur kan deze op eenvoudige wijze (en kosten loos) worden aangevraagd .