Controle commissie

Onze activiteiten worden niet altijd even plezierig ontvangen aan de waterkant. Met name als het schort aan de vereiste papieren of men zich niet aan de regels houdt krijgen we af en toe wel eens negatieve reacties. Misschien te verklaren uit teleurstelling maar makkelijk te voorkomen als we met elkaar afspreken dat de hengelsport gebaat is bij duidelijke regels en vissers die daarvan op de hoogte zijn en zich eraan houden.Bij controle gaan de gedachten naar wat een topmanager ooit eens zei: "controle is geen verplichting maar een recht. Een recht om te laten zien hoe goed je het voor elkaar hebt". Net als bijna iedere sport legt ook het vissen een bepaalde druk op de omgeving of de buurt. Het is taak aan ons allen om die druk zo beperkt mogelijk te laten zijn en overlast te voorkomen.

Dat kan in het algemeen door je als goed burger op te stellen en rekening te houden met je medeburger. Soms dringt dat niet goed tot eenieder door en dan is moet er opgetreden worden. Dat klinkt wellicht wat pedant maar goede controle is in het bedrijfsleven voorwaarde voor levering van de gewenste producten en diensten. En waarom zal dat dan voor de hondenpoep, het verkeer, en b.v. de hengelsport anders zijn.

De ervaring leert dat door een goed controlebeleid overtredingen en overlast binnen de hengelsport aanmerkelijk minder zijn geworden. En natuurlijk zijn we nog niet waar we naar toe willen maar we mogen gerust constateren dat er al een heel stuk minder overlast is door de een aangescherpt controlebeleid. Verder blijkt een goede controle ook een positieve uitwerking te hebben op het terugdringen van andere vormen van overlast.

Onze controlegroep is de laatste tijd weer uitgebreid. Bijna iedereen heeft de controlecursus van Sportvisserij Nederland met goed gevolg afgelegd en daarin geleerd hoe ze de controletaken op een verantwoorde wijze uit kunnen voeren. Daarmee denken wij nog doelgerichter op te kunnen treden indien dat nodig is.

Wij gaan er echter vanuit dat met de medewerking van de hengelsporter de inzet van een BOA zo beperkt mogelijk kan blijven. Wij vragen onze sportvrienden en -vriendinnen te zorgen dat men over de vereiste papieren beschikt, zich houdt aan de voorgeschreven regels en overlast voor anderen zoveel mogelijk tracht te voorkomen.