Privacy verklaring

HSVOG Hengelo en haar commissies zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die U invoert via deze site.

Waar in deze statement verwezen wordt naar HSVOG wordt HSVOG Hengelo en haar commissies bedoeld.

HSVOG respecteert Uw privacy en behandelt Uw persoonlijke gegevens bij een opgave vertrouwelijk en zorgvuldig, in lijn met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een database van HSVOG. De gegevens worden enkel gebruikt voor het bijhouden van:

- Deelnemers aan cursussen of wedstrijden
- Extra- en jeugdvergunninghouders
- Een Mailinglijst (indien opgegeven)

HSVOG zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet verplicht is.

Als U zich aanmeldt voor een cursus, wedstrijd, vergunning of mailinglijst gaat U er mee akkoord dat HSVOG uw gegevens gedurende de duur van deze bewaart. Na afloop hiervan worden Uw persoonsgegevens weer uit de database verwijderd.

HSVOG doet er alles aan om geschikte organisatorische en technische maatregelen te nemen om Uw persoonsgegevens te beschermen. Om misbruik van derden te voorkomen worden de persoonsgegevens tussen Uw computer en onze webserver versleuteld verstuurd. Voor de versleuteling gebruiken wij SSL ("Security Socket Layer"). Verder worden alle persoonsgegevens opgeslagen in een versleutelde database van HSVOG

U heeft steeds de mogelijkheid Uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen. Hiervoor dient U een verzoek in per email aan secretaris@hsvog.nl. Dit zal altijd binnen 2 weken worden verwerkt en per email aan U worden bevestigd. Ook eventuele vragen over het verwerken van Uw persoonsgegevens kunt U richten aan dit e-mailadres.

Deze privacy statement kan te allen tijde aangepast worden door HSVOG.

Indien u het oneens bent met deze privacy statement heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).