Competitie-/Wedstrijdreglement

Competitie-/Wedstrijdreglement HSV Ons Genoegen - Hengelo

1) Deelnemers aan de HSV OG-competitiewedstrijden dienen in het bezit te zijn van een via HSV Ons Genoegen - Hengelo verstrekte geldige Vispas van Sportvisserij Nederland.

2)
De competitie bestaat uit 8 wedstrijden, waarvan er 3 mogen worden afgeschreven.
Loten: Om 7.00 u. aan de waterkant, aan het begin van het parcours.
Vissen·: Van 8.00 – 12.00 u.
Eerste signaal = Voeren en vissen. Tweede signaal = Einde wedstrijd.

3) Het is toegestaan voor aanvang van de wedstrijd te peilen. Het is verboden voor aanvang van de wedstrijd te voeren.

4) De hengelkeuze is vrij, mits anders bepaald. Er mag met 1 hengel worden gevist met een enkelvoudige haak. Tijdens de wedstrijd mag zich maar 1 hengel met snoer boven het water bevinden. Gelijktijdig cuppen is toegestaan.
Tijdens het vissen is hulp van derden niet toegestaan.

5) Er wordt gevist op gewicht. Alle gevangen, levende vis telt mee, m.u.v. paling, snoek en snoekbaars. Na het eindsignaal mag geen vis meer in het leefnet worden gedaan, met uitzondering van de vis die zich in het schepnet bevindt.
Het is verplicht alle gevangen vis te laten wegen. Het leefnet dient vanaf het startsignaal tot aan het wegen in het water te worden gelaten.

6)
Er wordt gevist in 2 vakken, bij minimaal 12 deelnemers. Minder dan 12 deelnemers = 1 vak.
De vakindeling dient door de wedstrijdcommissie vooraf kenbaar te worden gemaakt.
De winnaar van elk vak krijgt 1 wedstrijdpunt, nummer twee 2 en nummer drie 3 pnt. , enz.

Indien een deelnemer geen vis vangt: maximale aantal vakpunten + 2
Afwezig met kennisgeving (AMK): 15 wedstrijdpunten
Afwezig zonder kennisgeving (AZK): 25 wedstrijdpunten (niet aftrekbaar)
Aanmelden = Meevissen.
Indien je een wedstrijd verhinderd bent, ben je verplicht je tijdig af te melden bij de wedstrijdcommissie.
Niet afmelden is uitsluiting van deelname bij de volgende wedstrijd.

7)
Diegene die de minste wedstrijdpunten heeft aan het einde van de competitie wordt kampioen van het lopende seizoen en ontvangt een wisselbeker.
Bij een gelijke eindstand in punten aan het eind van de competitie, is het gevangen totaalgewicht per deelnemer van alle 5 meetellende wedstrijden bepalend voor de einduitslag.
Voor het competitie-eindklassement worden tevens 10 eindprijzen beschikbaar gesteld voor de nummers 1 t/m 10.
Prijsuitreiking zal geschieden op de algemene ledenvergadering.
Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald.
Na elke wedstrijd zijn er dagprijzen.

8) Mits niet anders bepaald, mag je max. 5 meter naar links of rechts vissen over de gehele breedte van het water.
Je dient te vissen op het bij de loting door jou getrokken nummer. Het is niet toegestaan te verkassen of van plek te ruilen met een andere deelnemer.
Indien een deelnemer de gelote plaats niet accepteert, vervalt het recht op deelname aan de wedstrijd van die dag.

9) Bij het verlaten van je visvak dient de hengel c.q. het snoer uit het water te worden gehaald.

10) Het is verboden te vissen en/of te voeren met chemisch gekleurde maden, onnatuurlijk gekleurd voer en kunstaas (voor roofvis). Het gebruik van imitatieaas is wel toegestaan.

11) Het is niet toegestaan om op de vijvers met gevlochten lijn te vissen.

12) Gevangen vis dient te worden bewaard in een leefnet, dat voldoet aan de algemene leefnetcode: min. 3 mtr. lang en maximaal 20 kilo aan vis in het net. Tot 25 kilo wordt nog gewogen.
Het leefnet mag niet aan de binnenzijde worden verzwaard.
A. - Advies voor karpers: een fijnmazig of rubberen dan wel rubber gecoat leefnet. Het liefst gebruik maken van twee netten om karper en andere vissoorten gescheiden te houden.
B. - Karpers tot 5 kilo mogen in het net. Boven de 5 kilo moet direct gewogen worden en teruggezet.

13) Het gebruik van de katapult is voor eigen risico.

14) Indien de wedstrijd moet worden gestaakt b.v. bij nood-/onweer of bij andere calamiteiten, beslist de wedstrijdcommissie of er daarna verder wordt gevist. Indien er niet verder wordt gevist, is de tot dan toe gevangen vis bepalend voor de einduitslag van de wedstrijd, mits minimaal de helft van de wedstrijd is gevist.

15) Aan het eind van de wedstrijd dient de visplek schoon te worden achtergelaten.

16) Deelname aan de wedstrijd(en) geschiedt op eigen risico.
HSV Ons Genoegen kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of enigerlei schade voortvloeiende uit voorbereiding en deelname aan de wedstrijd of na afloop van de wedstrijd.

17) Iedere deelnemer wordt geacht het Competitie-/Wedstrijdreglement te kennen en zich hier aan te houden. Door deelname aan de wedstrijd(en) ga je akkoord met dit Reglement.

18) Overtreding van dit Reglement, misleiding of onsportief gedrag, betekent diskwalificatie voor de betreffende deelnemer(s).

19) In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend.

De wedstrijdcommissie
Hengelo, April 2023

Reglement goedgekeurd door bestuur HSV Ons Genoegen - Hengelo.