Jeugdwedstrijd Reglement

(Print deze pagina)

Er wordt van elke deelnemer verwacht deze regels te kennen!


Deelname aan de jeugdwedstrijd is gratis en je moet lid zijn van H.S.V. Ons Genoegen Hengelo!;

Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: A (jeugdleden van 12 t/m 16 jaar*) en B (jeugdleden van 6 t/m 11 jaar*). * Hierbij is de leeftijd op de dag van de wedstrijd bepalend! Uiteraard mag een deelnemer in de categorie B ervoor kiezen om in de ‘hogere’ categorie A deel te nemen. Andersom mag echter niet!

Voor de wedstrijd geldt: Iedere deelnemer van 6 t/m 16 jaar heeft de plicht zich om 9.15 uur te melden op het verzamelpunt (Anna Reynvaanweg Gezondheidspark te Hengelo zie kaart). Om 9.30 uur wordt naar de door de jeugdcommissie gekozen visstek vertrokken. Laatkomers dienen zich voor 9.15 uur telefonisch gemeld te hebben bij jeugdcommissaris Albert Nieland (tel: 0653568362) zodat bij de loting rekening kan worden gehouden met het juiste totaal aantal deelnemers per categorie;

Iedere deelnemer is verplicht te vissen op de plaats die correspondeert met het nummer op het lootje dat men heeft getrokken. Deze plaats wordt aangegeven door een paaltje met het nummer erop. Iedere deelnemer dient in de buurt van het paaltje te zitten;

De aanvangstijd van het vissen is voor beide leeftijdscategorieën 10.00 uur en wordt aangegeven door een toetersignaal. Pas na dit signaal mag er door de deelnemers gevoerd én gevist worden;

Het einde van elke wedstrijd is voor beide leeftijdscategorieën 12.30 uur en wordt aangegeven door een toetersignaal. Iedere deelnemer in deze categorieën is verplicht om direct na dit toetersignaal zijn hengel met tuigje uit het water te halen. Een vis die op dat moment gehaakt is/wordt en tevens gevangen wordt, telt nog mee!;

Bij vroegtijdig stoppen met vissen om (richting huis) te vertrekken dient de deelnemer zich eerst af te melden bij één van de leden van de jeugdcommissie. Logischerwijs telt de door hem/haar gevangen vis niet mee voor de wedstrijd!;

Iedere deelnemer is verplicht te vissen met één hengel en een enkele haak. De hengelkeuze is vrij;

Aas en voer is vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden, muggenlarven (vers-de-vase) en lokvoerders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Het gebruik of het in het bezit hebben van voornoemde aassoorten en lokvoerders is verboden.

Iedere deelnemer is verplicht gebruik te maken van een leefnet, die voldoet aan de leefnetcode van Sportvisserij Nederland, om de gevangen vis gedurende de wedstrijden in te bewaren. De belangrijkste eisen die in de leefnetcode gesteld worden, zijn de volgende. Een goed leefnet heeft een diameter van minimaal 40 cm en een lengte van minimaal 2,5 meter. Verder moet een leefnet zijn gemaakt van zacht materiaal met een maaswijdte van maximaal 6 mm; (mocht dit een probleem zijn, dan graag even melden)

Er wordt per wedstrijd gevist op het gewicht van de gevangen vis (A jeugdleden van 12 t/m 16 jaar*) en het aantal gevangen vissen (B jeugdleden van 6 t/m 11 jaar*). Alle gevangen vissoorten met uitzondering van paling/aal, snoek en snoekbaars tellen mee.

Het is verboden dat de deelnemers geholpen worden door derden, met uitzondering van de jeugdbegeleiders van H.S.V. Ons Genoegen. De deelnemers dienen ongeacht hun leeftijd dus zelf hun hengel vast te houden zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijden (dus ook tijdens het peilen en voeren). Het is dus verboden dat derden, waaronder ook de coach(es) of ouders, de hengel van de deelnemer vasthouden of aanraken. Dit geldt ook voor het scheppen van vissen; (uitgezonderd Viscoaches van H.S.V. Ons genoegen)

Tijdens onweer, opstekende wind of een andere calamiteit kan de wedstrijd worden afgeblazen. Dit wordt dan aangegeven door 3 toetersignalen achter elkaar;

Dit reglement kan door de jeugdcommissie worden aangevuld of gewijzigd;


Tijdens de wedstrijd zullen we een keer met drinken en wat lekkers rond gaan.
De prijs uitreiking is aan het water na de wedstrijd als iedereen zijn stek heeft opgeruimd!Let op! Parkeren op het parkeerplaats en niet aan het water!