Voorwaarden Rientjes

Kleigaten van Rientjes:
Op de Kleigaten van Rientjes mag alleen gevist worden met de vergunning van HSV Ons Genoegen.

Aan deze vergunning zijn bepaalde regels verbonden:
 1. Minimum leeftijd 18 jaar (peildatum 1 januari).
  Overdag is vissen onder begeleiding van een volwassene voor een minderjarige (uiteraard met vergunning) wél toegestaan.
  De jeugd onder 18 mag dus niet nachtvissen, ook niet onder begeleiding.

 2. Het is verboden om te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst, met uitzondering van de niet-bewoonde zuidzijde van het gehuurde, waar verhuurder nachtvissen toestaat. Dit is alleen toegestaan met een speciaal aanvullende geprinte nachtvistoestemming voor Rientjes.  

 3. Met name in woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. Vooral te hard afgestelde beetverklikkers zijn hier debet aan. Dergelijke overlastsituaties kunnen worden voorkomen door de beetverklikkers zachter af te stellen in. Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals die combinatie met het gebruik van een sounderbox. In de nacht draagt het geluid veel verder dan overdag. Ook kleine stemverheffingen kunnen ’s nachts al heel snel als hinderlijk worden ervaren.

 4. Het is verboden te barbecueën, een kampvuur of ander (open) vuur te stoken.

 5. Het is verplicht zelf voor sanitaire voorzieningen te zorgen, b.v. middels gebruik van een toiletemmer. Er mag GEEN ontlasting worden achter gelaten.

 6. In de maanden mei t/m okt is het niet toegestaan langer dan 4 dagen gebruik te maken van dezelfde visstek. Een opvolgende sessie is binnen 24 uur niet toegestaan.
  In de maanden nov t/m apr geldt er geen limiet.

 7. Het is verboden met een meer persoons tent te vissen, alleen een 1 persoons tent is toegestaan. Hierbij mogen maximaal 2 tenten op 1 stek. Tenten, paraplu's etc. mogen alleen groen of andere donkere schutkleur(en) zijn. Tevens dienen deze dermate geplaatst te worden zodat de doorgang op de paden niet gehinderd wordt. Tent of paraplu mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter.

 8. Vissen mag uitsluitend met nylon- of gevlochten lijn.

 9. Gebruik van leadcore, gevlochten voorslag, en andere leaders en voorslagen zijn toegestaan tot een lengte van 1 meter, mits de onderlijn (waaraan de haak is bevestigd) bij lijnbreuk vrij komt. In andere gevallen is gebruik van leadcore, gevlochten voorslag en andere leaders en voorslagen verboden.

 10. Bij het landen (binnenhalen en op het land neerleggen) van een karper, is het gebruik van een onthaakmat verplicht. Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de karper geen onnodig letsel oplopen bij het meten, wegen en fotograferen. De slijmlaag van de karper is zijn grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de karper bezwijken. Voorkom dit dus.

 11. In de oostelijke vijver (zie foto “groene deel”) is het toegestaan om gebruik te maken van een kleine opblaasboot t.b.v. het onthaken van een vis, NIET voor het uitvaren van lijnen.
  In de westelijke vijver (met de bosrand, zie foto “rode deel”) is het paraat hebben van een boot VERPLICHT. Ook hier geldt NIET voor het uitvaren van lijnen.
  Bovendien wordt het sterk aanbevolen een elektromotor op de boot te gebruiken.
  Zie foto:
  - Het is verboden om vanaf je eigen kant naar de overkant te vissen.
  - Vissen vanaf de (met rode lijn) aangegeven oever VERBODEN.
  - Vissen vanaf de (met groene lijn) aangegeven oever zowel dag/ nacht visserij toegestaan.
  - Vissen vanaf de (met blauwe lijn) aangegeven oever ALLEEN overdag toegestaan.

 12. Het gebruik maken van een radiografische voerboot is toegestaan.

 13. Het gebruik van markers is niet toegestaan.

 14. Het is verboden om onbewaakte hengels achterlaten, tijdens vissen (buiten een straal van maximaal 10m.)

 15. Het is verboden om voercampagnes te houden. Per visser is het gebruik van max. 1kg voer per dag toegestaan.

 16. Het onbeheerd achterlaten van tent of paraplu is slechts gedurende maximaal 1 uur toegestaan.

 17. Het gebruik van een bewaarzak is ’s nacht toegestaan, probeer dit echter zoveel mogelijk te beperken. Bewaar slechts één karper per bewaarzak. Een bewaarzak moet goed ‘verankerd’ zijn. De bewaarzak dient voorzien te zijn van een opvallende drijvende marker met voldoende lijn zodat bij het losraken van de bewaarzak deze terug gevonden kan worden. Het is verboden vis langere tijd te bewaren in een zogenaamde retainersling. Tevens dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak nimmer tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis namelijk zuurstof aan het water. Ook op zeer modderige bodems kunnen zeer zuurstofarme situaties ontstaan.

 18. Houd zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Er geldt bij Rientjes een Landschapsbeheer. Het snoeien van bomen en planten is dus verboden. Verstoor ook geen broedende vogels. Behandel ook andere vissoorten dan karper met liefde en respect. Laat ook geen afval achter op je visstek. Ruim ook afval op dat door anderen is achtergelaten. Als karpervisser val je op in je omgeving en wordt je snel verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek. Je visplek dient er tevens opgeruimd uit te zien tijdens het vissen.

 19. De Gedragcode van Karper Sportvisserij Nederland is van toepassing.
  1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom.
  2. Veroorzaak geen overlast.
  3. Toon respect voor de natuur.
  4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
  5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
  6. Vis alleen met visveilige systemen.
  7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
  8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
  9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
  10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.  

 20. Vangsten dienen terug gemeld te worden op de vangst-registratie (hsv074.nl/vangst)

 21. Bij overtreding van de regels wordt de nacht pas ingenomen en een volgend jaar niet weer verstrekt.